Polub nas

CKU 2 Kluczbork

Prezentacja

CKU 2 Kluczbork

 

Adres szkoły

ul.Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
tel/fax
77 418 2600
sekretariat@zsp2cku.pl

Nasi partnerzy

Biblioteka

Szkoła » Biblioteka

 

Godziny otwarcia:       Poniedziałek        1030  - 1510

                                   Wtorek           800   - 1500
                                       Środa            800   - 1505
                                     Czwartek         800   - 1225

                                                                      1315  - 1445                                                                             Piątek          835   - 935  

                                                                      1100  - 1400                                                 

                                  

Nauczyciele bibliotekarze:

 J. Nakonieczna, E. Witych

Biblioteka szkolna ZS Nr 2 służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły.

Aby do niej trafić musicie zejść schodami w dół i na końcu korytarza po prawej stronie, a tam znajdziecie:

- wypożyczalne, w której można wypożyczać książki od poniedziałku do piątku.

- czytelnie, w której są warunki do cichej pracy i odrabiania pracy domowej. W czytelni można skorzystać z czasopism: „Cogito” i „Biblioteka w Szkole”. W bibliotece znajduje się czytelnia, która udostępnia beletrystykę, książki popularno - naukowe, słowniki i czasopisma edukacyjne.

- multimedialnego centrum komputerowego, które zostało wyposażone w stanowiska komputerowe z internetem dostępne dla uczniów i nauczycieli.

Cel główny działalności biblioteki:

Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach kształcenia.

Cele szczegółowe:

  1. Przygotowanie ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno - bibliograficznego.

  2. Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych.

  3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz pomoc we wzbogacaniu warsztatu pracy kadry pedagogicznej szkoły.

  4. Kultywowanie tradycji kraju, szkoły, regionu, miasta i biblioteki poprzez wprowadzenie treści patriotycznych.

  5. Przygotowanie młodzieży do korzystania z nowoczesnej technologii informatycznej.

Księgozbiór biblioteki:

Księgozbiór liczy ponad 15 000 woluminów. Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców. Gromadzimy literaturę piękną, książki popularnonaukowe, słowniki i encyklopedie. Zadaniem biblioteki jest upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży poprzez imprezy: konkursy literackie, czytelnicze, wystawy i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Zajęcia pozalekcyjne:

Uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne z Koła Przyjaciół Książki, na którym pogłębiają wiedzę o upowszechnianiu czytelnictwa, literaturze i źródłach informacji. Z pomocą nauczyciela tworzą katalog prezentacji multimedialnych na potrzeby lekcji bibliotecznych. Biorą aktywny udział w organizacji tematycznych wystaw i konkursów. Na potrzeby akcji organizowanych przez bibliotekę wykonują plakaty reklamowe.

 

 

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com