Polub nas

CKU 2 Kluczbork

Prezentacja

CKU 2 Kluczbork

 

Adres szkoły

ul.Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
tel/fax
77 418 2600
sekretariat@zsp2cku.pl

Nasi partnerzy

Dokumenty do szkoły

REKRUTACJA » Dokumenty do szkoły

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY PRZYJĘCIU

DO ZS Nr 2 CKU w Kluczborku

 

 

1.Wniosek pobrany i uzupełniony ze strony VULCAN :

https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/

2. Podanie o przyjęcie do szkoły pobrane ze strony szkoły lub otrzymane

w sekretariacie ds. uczniów p.12 :

 

http://www.zsp2kluczbork.pl/?podania-wnioski-upowaznienia,1304

 

 

 

WNIOSEK I PODANIE MUSZĄ BYĆ PODPISANE PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW

I KANDYDATA DO SZKOŁY

 

 

 

3. Oryginał i kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

 

4. Dwa zdjęcia ( z tyłu zdjęcia proszę wpisać imię i nazwisko kandydata do szkoły)

 

5. Karta zdrowia – karta szczepień

 

6. Orzeczenie lub opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

( tylko uczniowie, których to dotyczy )(oryginał i dwie kopie)

 

7. Oświadczenie o wielodzietności ( tylko uczniowie, których to dotyczy ),

 

8. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata do szkoły,

( tylko uczniowie, których to dotyczy )

 

9. Deklaracja przyjęcia ucznia na praktyczną naukę zawodu i skierowanie

pracownika młodocianego na dokształcanie teoretyczne do BS I stopnia

 

(dokument można pobrać ze strony szkoły lub otrzymać w sekretariacie ds. uczniów p.12)

 

10. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

do kształcenia w określonym zawodzie- DOTYCZY WSZYSTKICH UCZNIÓW

(skierowanie na badania wydaje sekretariat ds. uczniów p.12

kandydatom zakwalifikowanym do szkoły od 22.07.2021r.)

 

11. Kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

(dotyczy uczniów z Branżowej Szkoły I stopnia, którzy mają praktykę u pracodawcy)

 

 

 

Umowę z pracodawcą należy dostarczyć do szkoły do 10.09.2021r.

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com