Polub nas

CKU 2 Kluczbork

Prezentacja

CKU 2 Kluczbork

 

Adres szkoły

ul.Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
tel/fax
77 418 2600
sekretariat@zsp2cku.pl

Nasi partnerzy

Informacje

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe » Informacje

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 

 

BEZPŁATNE!!!

 

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia.

 

Zgodnie z reformą MEN, od 1 września 2012 r. w system oświaty zostają włączone Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla osób dorosłych, podczas których osoby pełnoletnie będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technikaw danym zawodzie.

 

KKZ, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej MEN w zawodach dla danej kwalifikacji.

 

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE).

 

Osoba, która ukończy KKZ i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacjew zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu i otrzymanie dyplomu technika w danym zawodzie.

 

Dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, która zdobędzie w trakcie nauki kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe zapewniają bardzo dużą elastyczność. Jeśli potrzebujesz jedynie wybraną kwalifikację w zawodzie, nie musisz już przerabiać całego programu dla technika. Od teraz możesz skończyć jedynie wybrany KKZ i zdobyć konkretne umiejętności  z zakresu określonej kwalifikacji. Nauka zawodu jest realizowana w ramach KKZ.

Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

 

 

 Szczegółowe informacje na temat KKZ pod numerem telefonu 77/4142288 

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawnia do potwierdzenia nabytych kwalifikacji w systemie egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu.

 

ZS Nr 2 CKU prowadzi nabór na następujące Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 *Wymiar godzin może ulec zmianie

**Czas trwania KKZ może ulec zmianie

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com