Polub nas

CKU 2 Kluczbork

Prezentacja

CKU 2 Kluczbork

 

Adres szkoły

ul.Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
tel/fax
77 418 2600
sekretariat@zsp2cku.pl

Nasi partnerzy
 famak   famak
CKU 2 Kluczbork  CKU 2 Kluczbork

 CKU 2 Kluczbork

CKU 2 Kluczbork

 

CKU 2 Kluczbork

 CKU 2 Kluczbork
 

CKU 2 Kluczbork

 CKU 2 Kluczbork   CKU 2 Kluczbork
 CKU 2 Kluczbork  CKU 2 Kluczbork
 prefabet 

Informacje

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe » Informacje

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 

 

BEZPŁATNE!!!

 

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia.

 

Zgodnie z reformą MEN, od 1 września 2012 r. w system oświaty zostają włączone Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla osób dorosłych, podczas których osoby pełnoletnie będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika           w danym zawodzie.

 

KKZ, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej MEN w zawodach dla danej kwalifikacji.

 

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE).

 

Osoba, która ukończy KKZ i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie               w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje                  w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu i otrzymanie dyplomu technika w danym zawodzie.

 

Dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, która zdobędzie w trakcie nauki kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe zapewniają bardzo dużą elastyczność. Jeśli potrzebujesz jedynie wybraną kwalifikację w zawodzie, nie musisz już przerabiać całego programu dla technika. Od teraz możesz skończyć jedynie wybrany KKZ i zdobyć konkretne umiejętności  z zakresu określonej kwalifikacji. Nauka zawodu jest realizowana w ramach KKZ.

Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat KKZ pod numerem telefonu 77/4142288 

wtorek 8:00 - 14:00

 

Wykaz zawodów i kwalifikacji w tych zawodach

L.p

Nazwa zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

1

Elektryk

E.7.

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8.

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

2

Elektromechanik

E.7.

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

3

Technik elektryk

E.7.

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8.

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

4

Mechanik pojazdów samochodowych

M.18.

Diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

5

Elektromechanik pojazdów samochodowych

M.12.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

6

 

Technik pojazdów samochodowych

M.18.

Diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.12.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.42.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

7

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

M.17.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

8

Operator obrabiarek skrawających

M.19.

Użytkowanie obrabiarek skrawających

9

Ślusarz

M.20.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

10

 

Technik mechanik

M.17. lub

M.19. lub

M.20.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń lub

Użytkowanie obrabiarek skrawających lub

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

M.44.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

11

Murarz – tynkarz

B.18.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

12

 

Technik budownictwa

B.18.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.33.

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B.30.

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

13

Sprzedawca

A.18.

Prowadzenie sprzedaży

14

Technik handlowiec

A.18.

Prowadzenie sprzedaży

A.22.

Zarządzanie działalnością handlową

 

 

 

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawnia do potwierdzenia nabytych kwalifikacji w systemie egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu.

 

ZSP Nr 2 CKU prowadzi nabór na następujące Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

L.p.

 

Nazwa kwalifikacji

 

Oznaczenie kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

 

Nazwa zawodu

*Min. wymiar godzin

**Czas nauki w semestrach

1

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.7.

741103

Elektryk

850

3

741201

Elektromechanik

311303

Technik elektryk

2

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.8.

741103

Elektryk

750

3

311303

Technik elektryk

3

Eksploatacja maszyn, urządzeń

i instalacji elektrycznych

E.24

311303

Technik elektryk

600

2

4

Diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.18.

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

820

3

311513

Technik pojazdów samochodowych

5

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.12.

741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych

820

3

311513

Technik pojazdów samochodowych

6

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

M.42.

311513

Technik pojazdów samochodowych

510

2

7

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

M.17.

723310

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

1080

3

311504

Technik mechanik

8

Użytkownik obrabiarek skrawających

M.19.

722307

Operator obrabiarek skrawających

1080

3

311504

Technik mechanik

9

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

M.20.

722204

Ślusarz

1080

3

311504

Technik mechanik

10

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn

i urządzeń

M.44.

311504

Technik mechanik

580

2

11

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.18.

711204

Murarz – tynkarz

1030

3

311204

Technik budownictwa

12

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B.33.

311204

Technik budownictwa

650

2

13

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

B.30.

311204

Technik budownictwa

530

2

14

Prowadzenie sprzedaży

A.18.

522301

Sprzedawca

1030

3

*Wymiar godzin może ulec zmianie

**Czas trwania KKZ może ulec zmianie

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com