Polub nas

CKU 2 Kluczbork

Prezentacja

CKU 2 Kluczbork

 

Adres szkoły

ul.Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
tel/fax
77 418 2600
sekretariat@zsp2cku.pl

Nasi partnerzy

Informacje dla rodziców

KORONAWIRUS - działania szkoły. » Informacje dla rodziców

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką nauki na odległość, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez  platformę edukacyjną Teams w Office 365 oraz dziennik elektroniczny Librus . Każdy uczeń otrzymał hasło dostępu do wirtualnej klasy, za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line.  

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach.  
Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną                                   i podlegają ocenianiu.

Dyrektor szkoły informuje, że w celu realizacji obowiązków wynikających z  1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19  z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), na indywidualne konto ucznia w dzienniku elektronicznym zostanie przekazany poniższy dokument:

1)wypis ze statutu szkoły, zwierający nowelizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

Informuję, że pedagog, psycholog szkolny oraz doradca zawodowy pozostają do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 9.00 - 14.00 w każdy dzień tygodnia.

Kontakt telefoniczny :
tel. 77 418 26 00
e-mail:  pedagog@zsp2cku.pl
e-mail:  psycholog@zsp2cku.pl
dziennik elektroniczny Librus

    W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji.

Kontakt z informatykiem:
tel. 77 418 26 00
dziennik elektroniczny Librus


Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy                                   o ewentualny telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-14:00 (tel.77 418 26 00).
Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym - szkolne boisko, sala gimnastyczna i siłownia).
W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:         ul.Byczyńska 7,
46-200 Kluczbork,
tel/fax 77 418 2600,   
sekretariat@zsp2cku.pl
Kontakt z dyrektorem szkoły, Marzeną Perucką :  
tel/fax 77 418 2600,   
sekretariat@zsp2cku.pl lub dyrektor@zsp2cku.pl oraz poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik.
    Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.
To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie naszej szkoły w Aktualnościach oraz zakładce Koronawirus pod adresem https://liblink.pl/3krMCBypuz

Z poważaniem
Marzena Perucka
Dyrektor szkoły

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com