Polub nas

CKU 2 Kluczbork

Prezentacja

CKU 2 Kluczbork

 

Adres szkoły

ul.Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
tel/fax
77 418 2600
sekretariat@zsp2cku.pl

Nasi partnerzy

Wolontariat

Szkoła » Wolontariat

 Idea oraz cel wolontariatu:

1. Promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw uczniów.
2. Rozpowszechnianie wolontariatu.


 Zadania wolontariuszy:

1. Podejmowanie różnych działań na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego.
2. Zachęcanie młodzieży do działań prospołecznych.
3. Podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole.
4. Aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród uczniów.
5. Podejmowanie działań w różnych akcjach charytatywnych.


 Formy pracy wolontaryjnej:

1. Doraźna pomoc osobom starszym, samotnym, chorym i potrzebującym.
2. Włączanie się w akcje charytatywne.
3. Podejmowanie działań w celu pozyskania funduszy, np. zorganizowanie loterii fantowej, pieczenie ciasta, ciastek i ich sprzedaż, wykonanie kartek świątecznych i ich sprzedaż i innych.


 Kształtowanie postaw i zachowań uczniów:

• konsekwencja w realizacji podjętych prac
• odpowiedzialność
• obowiązkowość
• umiejętność współpracy z innymi
• empatia
• dyskrecja
• życzliwość
• skuteczność działania
• wrażliwość na krzywdę innych
• wytrwałość w pokonywaniu trudności
• systematyczność
• pomysłowość
• kreatywność
• samodzielność

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com