Polub nas

CKU 2 Kluczbork

Prezentacja

CKU 2 Kluczbork

 

Adres szkoły

ul.Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
tel/fax
77 418 2600
sekretariat@zsp2cku.pl

Nasi partnerzy
 famak   famak
CKU 2 Kluczbork  CKU 2 Kluczbork

 CKU 2 Kluczbork

CKU 2 Kluczbork

 

CKU 2 Kluczbork

 CKU 2 Kluczbork
 

CKU 2 Kluczbork

 CKU 2 Kluczbork   CKU 2 Kluczbork
 CKU 2 Kluczbork  CKU 2 Kluczbork
 prefabet 

Zajęcia praktyczne u pracodawców podczas kwarantanny narodowej

Aktualności » Zajęcia praktyczne u pracodawców podczas kwarantanny narodowej

2020-12-23 12:21
Zajęcia praktyczne u pracodawców podczas kwarantanny narodowej
 

Informacja w odpowiedzi na liczne pytania, dotyczące praktycznej nauki zawodu w okresie kwarantanny narodowej od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021 r.  

Od dnia 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami, mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. 

Młodociani pracownicy realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w dniach, w których nie odbywa się nauka w szkole, czyli 23, 24, 28, 29,30, 31 grudnia 2020 r 

W okresie od 04.01.2021 do 17.01.2021 r.  ustalony jest termin ferii zimowych. W związku z tym po uzgodnieniu z pracodawcom uczeń może realizować zajęcia praktyczne lub może otrzymać udzielony urlop płatny w przysługującym wymiarze.  

1.      Uczniowie klas pierwszych (nie dotyczy to uczniów powtarzających klasę) do 18 roku życia 26 dni wypoczynkowego + 12 dni urlopu adaptacyjnego.  

Uwaga uczniowi należy się urlop po przepracowaniu 6 miesięcy ( nie każdy pracodawca wyrazi zgodę na urlop podczas ferii)  

2.      Uczniowie do 18 roku życia 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie.  

3.      Uczniowie po 18 roku życia 20 dni urlopu wypoczynkowego rocznie 

Uwaga pamiętamy, że urlop wypoczynkowy obejmuje łącznie okres ferii oraz wakacje. 

W uzasadnieniu podaję podstawę prawną, dzięki której uczniowie mogą realizować zajęcia praktyczne podczas kwarantanny narodowej 

 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. Poz. 2316   

§ 9. Do dnia 17 stycznia 2021 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–16.00 przemieszczanie się małoletnich do ukończenia 16 roku życia może się odbywać wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba, że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej, lub miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki. 

Iwona Szczepanowska
Kierownik Szkolenia Praktycznego
  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com