Polub nas

CKU 2 Kluczbork

Prezentacja

CKU 2 Kluczbork

 

Adres szkoły

ul.Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
tel/fax
77 418 2600
sekretariat@zsp2cku.pl

Nasi partnerzy
 famak   famak
CKU 2 Kluczbork  CKU 2 Kluczbork

 CKU 2 Kluczbork

CKU 2 Kluczbork

 

CKU 2 Kluczbork

 CKU 2 Kluczbork
 

CKU 2 Kluczbork

 CKU 2 Kluczbork   CKU 2 Kluczbork
 CKU 2 Kluczbork  CKU 2 Kluczbork
 prefabet 

Rekrutacja

Rekrutacja » Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY:


1.  Wniosek uzyskany drogą elektroniczną z 
podpisem rodzica, opiekuna prawnego i kandydata na ucznia.

2. Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej podpisane przez rodziców, opiekunów i kandydata do szkoły uzyskane ze strony szkoły  w zakładce ,,podania, wnioski i upoważnienia,,

http://www.zsp2kluczbork.pl/?podania-wnioski-upowaznienia,1304
3.  Oryginał i  kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej.
4.  Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
5.  Oryginał i dwie kopie opinii lub orzeczenia z PPP (zainteresowani uczniowie)
6.  3 fotografie (z tyłu fotografii wpisać imię i nazwisko ucznia)
7.  Karta zdrowia, karta szczepień.

8. Jeżeli wybrałeś Szkołę Branżową, wypełnij także skierowanie na praktykę zawodową
9.  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia  w określonym  zawodzie(skierowanie do lekarza otrzymasz w sekretariacie ds. uczniów p.12 po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły)
10.  Laureaci lub finaliści ogólnopolskich  olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim (zgodnie z wykazem Kuratora Oświaty) dołączają zaświadczenia wydane przez Komitety Główne Olimpiady oraz Kuratora Oświaty.

wszystkie potrzebne druki do pobrania najdziesz w dziale podania, wnioski, upoważnienia lub w sekretariacie ds. uczniów p.12

   Link poniżej:

http://www.zsp2kluczbork.pl/?podania-wnioski-upowaznienia,1304

 Zasady rekrutacji

a) Rejestracja internetowa kandydatów do szkół ponadpodstawowych

 

https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

 

* Jeżeli w branżowej szkole I stopnia wybierzesz zawód "ślusarz", "operator obrabiarek

skrawających" lub "eletryk" to zajęcia praktyczne realizować będziesz mógł między innymi w:

- Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w szkole

- Przedsiębiorstwie FAMUR FAMAK w Kluczbork

- Przedsiębiorstwie PROTEA w Ligocie Górnej

* Jeśli zdecydujesz się na naukę zawodu "elektryk" to zajęcia praktyczne będziesz mógł realizować w:

- Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w szkole

- Przedsiębiorstwie CARGOTABOR w Kluczborku

Wykaz bazy pracodawców znajdziesz na stronie szkoły w zakładce podania, wnioski, upoważnienia.

Link poniżej:

http://www.zsp2kluczbork.pl/?podania-wnioski-upowaznienia,1304

 

 

 

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com